ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.54 KB 100
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 29
แก้ไขใหม่ล่าสุด. ปพ.5 ภาคเรียน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.09 KB 111
ปพ.5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.55 KB 140
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.37 KB 155
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 540.5 KB 84
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 20
ปพ.5 ภาคเรียนที่2 ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 504 KB 108
เอกสาร ID PLAN งานบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.35 KB 105
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 37
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 206
แนวข้อสอบ 0-net ม.6 การงาน 2554 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 132
แนวข้อสอบ 0-net ม.6 การงาน 2557 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 85
แนวข้อสอบ 0-net ม.6 การงาน 2557 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 78
ปพ.5 เทอม1/57 ม.1 กับ ม.4 เพิ่มเติมค่ะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 451 KB 143
ปพ.5 ฉบับแก้ไข มีห้อง ม.6/5 เพิ่มขึ้นมาค่ะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 139
ปพ.5 เทอม1/57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 437.5 KB 305
แผนการจัดการเรียนรู้ เทอม 1/57 Word Document ขนาดไฟล์ 105.3 KB 2492
เอกสารเพิ่มเติมการสมัครสอบ Gat - Pat Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.36 KB 159
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 452
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 223
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1696
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 406
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 272
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 1828
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 1989
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2046
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4532
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2864
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 2911
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 5698
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 2906
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2498