ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูปแบบการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 33
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.94 KB 34
เกียรติบัตรวันครดี Word Document ขนาดไฟล์ 630.15 KB 9
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.54 KB 159
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายสัปดาห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 264.14 KB 37
แก้ไขใหม่ล่าสุด. ปพ.5 ภาคเรียน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.09 KB 119
ปพ.5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.55 KB 145
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.37 KB 162
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 540.5 KB 86
แนวทางการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 23
ปพ.5 ภาคเรียนที่2 ปี2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 504 KB 115
เอกสาร ID PLAN งานบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 80.35 KB 109
โหลด Font THSarabunNew Bold ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 39
เลขประชาชนนักเรียน ปี2557-2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.85 KB 209
แนวข้อสอบ 0-net ม.6 การงาน 2554 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 135
แนวข้อสอบ 0-net ม.6 การงาน 2557 ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 87
แนวข้อสอบ 0-net ม.6 การงาน 2557 ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 80
ปพ.5 เทอม1/57 ม.1 กับ ม.4 เพิ่มเติมค่ะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 451 KB 145
ปพ.5 ฉบับแก้ไข มีห้อง ม.6/5 เพิ่มขึ้นมาค่ะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 140
ปพ.5 เทอม1/57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 437.5 KB 306
แผนการจัดการเรียนรู้ เทอม 1/57 Word Document ขนาดไฟล์ 105.3 KB 2496
เอกสารเพิ่มเติมการสมัครสอบ Gat - Pat Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.36 KB 161
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู (งานวิชาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 453
เอกสารแนะนำการเข้าใช้งานระบบ internet โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 225
powerpoint การศึกษาพรรณไม้ (มะม่วง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 359.36 KB 1697
ทะเบียนพรรณไไม้โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 407
รูป ผ.อ. ครับ เอาไว้ใช้ทำงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 406.18 KB 276
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.06 KB 1841
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระศิลป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.05 KB 1998
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.77 KB 2049
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 607.03 KB 4538
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2876
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.49 KB 2950
ตัวอย่างแผนเศรษจกิจพอเพียง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.9 KB 5760
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.18 MB 2993
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 4.24 MB 2499